DOBTOWN

SKATE & BIKE

Nejsme obyčejný sportovní kroužek

pic

Skateboarding kurz

Skateboarding je velmi atraktivní sport, který se neustále vyvíjí. Jelikož popularita skateboardingu stále roste, je zapotřebí, aby vzdělávání a výukové programy skateboardingu rostly stejně rychle. Volnočasová centra, školy a související organizace potřebují prostředky pro uspokojení veřejné poptávky po skateboardingové výuce a jejím kvalitním programováním.

Ve spolupráci s Domem dětí a mládeže hl. m. Prahy, byl vypracován základní metodický postup výuky skateboardingu a v roce 2011 tak začaly vznikat první oficiální skateboardové školy v ČR. Metodika se praxí nadále zdokonalovala. V současnosti Česká asociace skateboardingu zajišťuje školení trenérů skateboardingu a uděluje jim licenci III. a II. trenérské třídy. Všichni instruktoři, kteří u nás působí, tuto licenci mají.

Obsah skate kurzu:

  • Konzultace týkající se vybavení
  • Historie skateboardingu a názvosloví
  • Etiketa skateparku - bezpečnost a provozní řády
  • Výuka základů skateboardingu (základní postavení, odraz, jízda, zatáčení, zastavení ale také pády)
  • Pro zkušenější je připravena škola základních ale i složitějších triků

Lekce trvá 60 minut a obsahuje:

  • Kontrolu vybavení
  • Rozcvičku - zahřátí a protažení, pohybové hry (cca 5 minut)
  • Trénink jízdy na skateboardu

Ceník skateškoly

Individuální Lekce

500Kč | hodina

Skupinové Lekce

250-300Kč | hodina

Víkedové Lekce

500Kč | hodina

Profile image

Tadeáš Červenka

Ahoj, jmenuji se Tadeáš Červenka a jsem trenér skateboardové školy Dobtown.